Paragliding

Ta fjellheisen til start, kjøp gjerne punktkort og få 20 enkel turer til redusert pris.

Flott termikksted på våren. Om sommeren ødelegges ofte forholdene av solgangsbris fra NV, som ikke når opp til start.
Rekorden herfra er på 30 km (piloten startet etter kl. 16:00, så her er muligheter for forbedring)
Mest brukte landingsområder er Mandelasletta (tre fotballbaner stort) rett nord for bruhodet, og «Tirb» som ligger på Hungeren nedenfor fjellheisens nedre stasjon, Se oversikt bilde på Flightlog.org. «Tirb» kan på visse forhold være krevende å lande på, så her skal man være minimum PP3 for å lande (evt. PP2 med instruktør til stede).

NB! Fjellheisen er innenfor Tromsø CTR, husk å ring tårnet for flytid! 67034766
Mer informasjon på Flightlog.org og www.thpk.no