Priser

Tur – retur billetter:

Voksne: Kr. 230.-

Barn (3-15 år): Kr. 120.-

Familie (2+2): Kr. 520.-

Student (husk ID): Kr. 210.-

Stor hund: Kr. 80.-

 

Én – veis billetter:

Voksne: Kr. 150.-

Barn (3-15 år): Kr. 90.-

Familie (2+2): Kr. 390.-

Student (husk ID): Kr. 130.-

 

Gruppepris:

Grupper over 20 personer

Kr 210.- per person

Billetter må betales samlet av én person

 

Klippekort:

Kr 1600.- for klippekort med 10 turer opp/ned

Begrenset til to personer per kort

 

Sykkel:

Kr. 150.-